KOLLOİDAL GÜMÜŞ NEDİR?

KOLLOİDAL GÜMÜŞ NEDİR?

Kolloidal Gümüş konusunu hemen hemen her yerden bulup okuyabilirsiniz.
Ayrıca, güvenlik endişeleri konusunda insanları uyaran bazı tanınmış sağlık siteler de mevcut.
Çoğu durumda, bu kaynaklar 1999 yılında FDA tarafından yapılan ve kolloidal gümüşün kullanımını destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt bulunmadığını iddia eden bir beyanda bulunur.
Aslında, Gıda ve İlaç İdaresi 1999 yılında reçetesiz satılan ilaçlarda kolloidal gümüş ve gümüş tuzlarının kullanımını yasakladı, çünkü bu ürünlerin güvenli veya etkili olduğu düşünülmedi.
Ama şimdi şirketler, içlerinde kolloidal gümüş içeren diyet takviyeleri satıyorlar...!
Bu nedenle aşağıda kişisel araştırmalarınız için bir bilgilerin bir derlemesini bulacaksınız.


Kolloidal Gümüş nedir?
Kolloidal gümüş, saf protein metallerine damıtılmış suda eklenmiş saf, metalik elementel gümüşü (her biri pozitif elektrik yükü olan her biri 15 atom veya daha küçük partikül grupları halinde) süspanse etmek için elektroliz kullanılarak oluşturulan sıvı bir çözeltidir. Elektrik yükü yerçekiminden daha güçlü olduğu için gümüşün kolloidleri dibe batmak yerine askıda kalmalıdır. Bu nedenle kaliteli kolloidal gümüş, kullanımdan önce çalkalanmalı veya koyu renkli olmamalıdır.
Parçacık boyutu çözeltinin rengini etkilediğinden ve daha büyük parçacıklar daha koyu renkli bir sıvı ürettiğinden ve vücut tarafından kolayca emilmediğinden berrak veya soluk sarı kolloidal gümüş en iyisidir. Birçoğu kolloidal gümüşü antibiyotik değil, antiseptik olarak görür, çünkü bakterilerden daha fazlasını öldürür, aynı zamanda virüsleri yok eder ve mantar enfeksiyonlarını ortadan kaldırır.
Kullanım Tarihi;
İnsanlar 2-3,000 yıl boyunca kolloidal gümüş kullanıyorlar. Antibakteriyel sabun icat edilmeden önce, dezenfektan olarak kolloidal gümüş kullanıldı. Hala en yaygın olarak bakterileri öldürmek için kullanılır. Şimdiye kadar, gümüşe dirençli bakteriler gelişmemişken, kolloidal gümüş, korkunç MRSA'yı bile antibiyotiğe dirençli patojenleri yok edebilir.
Gümüş, korozyona uğramadığı için bakteriyel hastalıkların ve enfeksiyonların hem önlenmesinde hem de mücadelede etkilidir. Eski zamanlarda gümüş, yara sargılarında kullanılmış ve iç savaştan sonra Amerika'da aynı amaçlarla sıkça kullanılmıştır. Kiliselerin cemaat yoluyla hastalığın yayılmasını durdurmak için Cemaat'teki gümüş kadehleri kullanmasının nedeni de budur.
1940'larda antibiyotik kullanılmadan önce gümüş en önemli antimikrobiyal ajandı.
O zamanlar, gümüş tabaklardan ve çatal bıçak takımlarından yiyen insanların hastalanma olasılığının düşük olduğuna inanılıyordu.
Roma İmparatorluğu şarap için Gümüş kadeh kullandı.Mısırlılar da gümüş kavanoz kullanıcısıydı.
Gümüş, 1980'lerde bir cerrahın yanık yaralarını tedavi etmek için kullandığı geleneksel tıpta yeniden ortaya çıktı.
Ayrıca Roma döneminde sadece gümüş kaplarda su taşıyan askerlere savaşa gitmeye izin verilirdi çünkü Romalılar gümüş kapların suyu temiz ve saf tuttuğunu biliyorlardı.


 14’üncü yüzyılda Avrupa’nın merkezinde nüfusun yüzde 25’i vebadan ölmüştü, sadece çingeneler bu felaketten etkilenmemişlerdi. Çingenelerin tedavi amacıyla gümüşü küçük partiküllere ayırıp açık bir damardan vücuda verdikleri biliniyordu. Partiküller kan dolaşımı sayesinde bütün vücuda yayılıp bakteri ve virüsleri yok ediyordu. Bu partiküllerin gereğinden fazla olması nedeniyle çingenelerin çoğu Argyria hastası olmuşlardı.
←Bknz.Şekil 1a.Gümüş, düzenlenmiş sentezlenmiş ilaçların ortaya çıkmasıyla gözden düştü, ancak doğal organik gıdaları teşvik eden yaşam tarzı trendleriyle birlikte tekrar popüler oldu.


BİLİMSEL;
Bilimsel çalışmalar, saf gümüşün bakterileri hızla öldürdüğünü göstermiştir. Hatta geleneksel dezenfekte edici ajanların zayıf bakteri suşlarını öldürmesinden sonra gelişen süper bakterileri bile öldürür. Gümüş bir katalizör görevi görür ve hücrelerin içindeki eylemleri kolaylaştıran bir enzimi devre dışı bırakır. Süreçte tüketilmez, bu nedenle tekrar tekrar çalışmaya devam eder. Gümüşü yok eden enzim, anaerobik bakteriler, virüsler, maya ve küfler için gereklidir. (Düşmanca olmayan bakteriler anaerobik ve dost bakteriler aerobik olma eğilimindedir). Patojenleri yok eden eylem budur. Vücudun kendi hücrelerini çoğaltma aracı olarak kullanmalarını engeller.

Belirli bir patojenle mücadele etmek için tasarlanmadığı, aksine yaşam döngülerinin doğasına karşı çalıştığı için, gelecekteki mutasyonlar da dahil olmak üzere tüm patojenlerin neden olduğu tüm hastalıklara karşı etkili bir koruyucu ajan olabilir. Kolloidal gümüşün varlığında yaşayabilecek bilinen bir hastalığa neden olan organizma yoktur. Ayrıca gümüşün diğer ilaçlarla hiçbir zaman tehlikeli reaksiyona girmediği de not edilir. Laboratuvar testleri, anaerobik bakterilerin, virüslerin ve mantar organizmalarının temas ettikleri dakika içinde öldürüldüğünü göstermektedir. Parazitler de yumurta aşamalarındayken öldürülür. Kolloidal Gümüş enfeksiyonlara, soğuk algınlığına, grip, fermantasyon ve parazit istilalarına karşı etkilidir. 1980'lerde UCLA Tıp Okulunda çalışırken, Larry C. Ford, MD, az miktarda gümüşe maruz kaldığında dakikalar içinde yok edilen 650'den fazla hastalığa neden olan patojeni belgeledi.

Kolloidal Gümüş'ün bir başka ilginç özelliği, HIV ve AIDS için bir tedavi olarak potansiyelidir. Bu iddialar tıp camiası tarafından tanınmamıştır, ancak araştırmalar kolloidal gümüşle bazı AIDS hastalarında hayatta kalma oranlarının yadsınamaz uzadığını göstermektedir.
Patojenlerin çoğalmasını engelleyen aynı mekanizma, vücudun kanser geliştirmesini de engelliyor gibi görünüyor. Kanserli tümörler, hücrelerin iç düzenleyicileri çalışmayı bıraktığında oluşur ve hücreler, vücudun kendilerine olan ihtiyacını aşan bir oranda bölünür. Kolloidal gümüş aslında hücrelerin bölünme oranlarını yeniden kalibre eder.

Kolloidal gümüş geniş spektrumlu viral ve bakteriyel önleme için kullanıldığında, görünüşte ilgisiz diğer rahatsızlıkları tedavi edebilir. Ciddi yanıklara maruz kalan insanlar, sağlıklı hücre büyümesini teşvik etmek ve enfeksiyonları savuşturmak için kolloidal gümüş kullanılabiliyormuş.
Kolloidal gümüş, parazitlerin yumurtalarını büyütmesini ve bırakmasını imkansız hale getirir. Gümüşün su kaynaklı parazitleri yok ettiği ve safsızlıkları filtrelediği de bilinmektedir.
American Infection Control dergisinde yayınlanan ayrı bir çalışmada, araştırmacılar gümüş bazlı bir deri antiseptikinin antibiyotiklere karşı oldukça dirençli bir mikrop ailesi olan karbapenem dirençli Enterobacteriaceae'ye (CRE) karşı etkinliğini değerlendirmeyi amaçladılar. Sonuçlar, gümüş esaslı deri antiseptiklerinin insan derisinde CRE'ye karşı antimikrobiyal aktivite sağladığını göstermiştir .

Naturopatik bir doktor ve lisanslı akupunktur uzmanı Dr.Lalo Butner'e göre, kolloidal gümüş mide ülserlerinde bulunan bir tür bakteri olan H. Pylori ile savaşarak sindirim sağlığına yardımcı olabilir.

Nasıl Çalışır (özetlemek gerekirse)
1996 yılında Gümüş Enstitüsü'nden Richard Davies ve Samuel Etris tarafından yazılan bir rapora göre, kolloidal gümüşün vücudu iyileştirmeye yardımcı olabileceği üç ana yol var:
Katalitik Oksidasyon: Gümüş doğal olarak bakteri ve virüsleri çevreleyen sülfhidral (H) gruplarla kolayca reaksiyona giren oksijen moleküllerini tutar. Bu da, hücresel solunum olarak bilinen ve “biyokimyasal enerjiyi besinlerden adenosin trifosfata (ATP) dönüştürmek için organizma hücrelerinde gerçekleşen metabolik reaksiyonlar kümesi ve süreçler” olarak tanımlanan hayatı koruyan hücresel sürecin engellenmesine yardımcı olur ve daha sonra atık ürünleri serbest bırakır. ”

Bakteri Hücre Membranları ile Reaksiyon: Gümüş iyonları bakteri hücre zarlarına doğrudan bağlanabilir ve aynı solunum engelleme etkisini üretebilir.

DNA ile bağlanma: Kelimenin tam anlamıyla bakteri DNA'sına girdiği gösterilmiştir, Pseudomonas aeruginosa'da % 12'ye kadar gümüş tespit edilmiştir. Bir kaynağa göre, “Kafesin bir arada tutan hidrojen bağlarını tahrip etmeden gümüşün DNA'ya tam olarak nasıl bağlandığı belirsiz olsa da, yine de DNA'nın gevşemesini engelliyor, bu da hücresel çoğaltmanın gerçekleşmesi için önemli bir adım.”
Tüm bu olumlu iddialar dikkate alındığında, kolloidal gümüş hala genel olarak tıp camiası tarafından göz ardı edilmektedir. Bilimsel olarak, insan vücudunun gümüş için gerekli bir ihtiyacı yoktur. Tüketiminde aşırı hevesli olan biri, organlarında metal birikmesi yaşayabilir.!!
Bu durum sizi Şirinlerdeki Şirin Baba'ya çevirebilir...yani aşırı kullanım...
Siz Şirinlerdeki,Şirin Babanın sabahtan akşam kadar kaynayan kazanın başında ne karıştırdığını zannediyordunuz ki?
Şirinlerde mavi olmayan bir tek Gargamel idi bu arada..:)
Gargamel de bu Şirin Baba'nın iksirinin peşinde idi...
Smurf ve Mantarlar!

İçerisinde gümüş iyonu barındıran tek besin cevizdir.Cevizin beyin fonksiyonlarını koruduğu bilinmektedir.
Tahta kabuk kafatasımıza, cevizin zarı beyin zarımıza ve meyvesi beynimize benzeyen bu yapının tüm meyveler arasında gümüş iyonu içeren tek meyve olması da beynimizle olan inanılmaz bağlantıyı gözler önüne serer. Çünkü bu gümüş iyonuna ihtiyacı olan tek organ beyindir. Minyatür beyin görünümündeki Ceviz beyin için gerekli olan gümüş iyonlarını ihtiva eden tek meyvedir ve Asyada beyin gıdası olarak kabul edilir.

Bol Cevizli Günler dileği ile esen kalın...

Think Tank
@Kaburgaadam


Yorumlar

  1. 7-8 Yıldır hastalandığımda kendi ürettiğim kolloidal gümüş suyu kullanırım. Hastalığımın ilk günlerinde 50-75 Ppm değerinde gümüş suyu üretirim ve günde 200 ml içerim. 2-3 günde hastalık hafifler 25 Ppm değerinde gümüş suyu ile bir kaç gün daha içerim hastalığım tamamen geçer ve içmeyi bırakırım. Ben elektroliz cihazımı Almanya'dan aldım ama basit bir telefon şarj aletiyle de elektroliz yapılabiliyor. Önemli olan çubukların %99.99 saflıkta gümüş olmasıdır. Bilgilendirici paylaşımınız için teşekkür ederim.

    YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

Bu blogdaki popüler yayınlar

ANUNNAKİ SEX,İHTİRAS VE GALAKTİK SAVAŞ

KARA VEBA KANDA GÜMÜŞ VE DEMİR !

DENİSOVA-DENNY